Informacje ZAZ Białe Błota.

INFORMACJE:

Szeroki profil naszej działalności wpływa pozytywnie na zmniejszenie ograniczeń zatrudnionych w nim osób. Różnorodnością zadań umożliwia rozwój umiejętności i wykorzystywanie potencjału, dzięki dostosowaniu stanowiska pracy do potrzeb i predyspozycji pracownika.

Przez pierwsze pięć lat funkcjonowaliśmy jako Gospodarstwo Pomocnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. W wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych, z dniem 1 stycznia 2011 roku przekształciliśmy się w Samorządowy Zakład Budżetowy.

W naszej działalności współpracujemy z wieloma podmiotami. Do najważniejszych należy zaliczyć: Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Gminy Białe Błota, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach, Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb" w Białych Błotach oraz inne jednostki organizacyjne, m.in. szkoły, przedszkola, itp.

Aktywnie realizowane są zadania związane z rehabilitacją społeczną.

W wyniku podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Związkiem Gmin Elbmarsch w Niemczech a Gminą Białe
Błota nasz Zakład ma możliwość wymiany doświadczeń w sferze rehabilitacji, a także zatrudniania osób niepełnosprawnych. Nasza współpraca polega na cyklicznych wzajemnych wizytach, dzięki którym mieliśmy możliwość omówienia i poznania tych zagadnień w praktyce, podczas odwiedzin w podobnych placówkach u naszych partnerów.

Wizyty w Niemczech dały nam również możliwość prezentowania naszych wyrobów mieszkańcom Związku Gmin Elbmarsch podczas targów i wystaw odbywających się w tamtym regionie. Kolejnym krokiem w rozwijaniu współpracy międzynarodowej jest nawiązanie kontaktów z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych z brytyjskiego
hrabstwa Kent.

W roku 2010 odbyła się w naszej siedzibie międzynarodowa konferencja pod nazwą „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych - fakty i mity" z udziałem naszych niemieckich i angielskich partnerów.

Pracownicy regularnie uczestniczą w zajęciach terapii ruchem odbywających się na należącej do Zakładu sali gimnastycznej, biorą również udział w wielu imprezach
sportowych na terenie gminy Białe Błota i poza nią. Ich sportowa forma wynika ze stałej współpracy z Wiejskim Klubem Sportowym „ORI" w Kruszynie Krajeńskim.
Od kilku już lat bierzemy udział w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych „Flandria". Uczestniczyliśmy również w turnieju w ramach Seni Cup - Międzynarodowej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych, oraz w turniejach tenisa stołowego, plażowej piłki nożnej i siatkowej.

Jednym z zadań Zakładu jest także wsparcie niepełnosprawnych pracowników w formie dofinansowań indywidualnych potrzeb, jak zakup leków, dopłata do czynszu, opłat mieszkaniowych, dofinansowanie zabiegów, turnusów rehabilitacyjnych - co w znaczny sposób wspiera rehabilitację zawodową i społeczną.

Poza naszą zasadniczą działalnością usługowo-wytwórczą bierzemy udział w promowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez artykuły prasowe w prasie lokalnej i o zasięgu wojewódzkim, wystąpienia na konferencjach, jak również reportaże i spoty reklamowe w telewizji.

Jesteśmy jednym z najmniejszych ZAZ-ów w kraju, pod względem liczby zatrudnionych, jednak z roku na rok widać, jak oferta naszych wyrobów i usług się poszerza. Co roku wypracowujemy większe środki finansowe w ramach prowadzonej działalności.

Na terenie naszego zakładu od 2008 roku jest realizowany, przez GOPS w Białych Błotach, Projekt „Tacy Sami" finansowany ze środków Unii Europejskiej. ZAZ jako podmiot ekonomii społecznej rokrocznie jest partnerem w realizacji Projektu w szerokim zakresie.

Kolejną edycję Projektu odbywającego się w naszym Zakładzie w 2011 docenił Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przyznając Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach nagrodę za organizację najlepszego projektu systemowego w województwie kujawsko-pomorskim.

Nagrody i wyróżnienia:
Nasza dotychczasowa działalność zaowocowała przyznaniem nam kilku wyróżnień i nagród.
W 2008 oraz 2009 roku otrzymaliśmy wyróżnienia w konkursie „Lodołamacze".
We wrześniu 2011 roku podczas udziału w I Ogólnopolskich Targach Zakładów Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, zostaliśmy laureatem konkursu na innowacyjny wyrób, rozwijający podmiotowość pracowników niepełnosprawnych Zakładów Aktywności Zawodowej.
Nagrody te stanowią dla nas wielkie wyróżnienie i są wspaniałą reklamą nie tylko zakładu, ale również są
wizytówką całej gminy.