Informacje ZAZ Bydgoszcz.

INFORMACJE:

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby niepełnosprawne, dając im szansę zaistnienia pośród społeczeństwa i przygotowuje do życia w otwartym środowisku. Czas pracy osób nipełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie wynosi 4 godziny dziennie, pozostały czas pobytu przeznaczony jest na zajęcia rehabilitacyjne, społeczne i lecznicze.

...więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie: www.zazdrukbydgoszcz.eu