Informacje ZAZ Radziejów.

INFORMACJE:

Szósty na Kujawach i Pomorzu Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie funkcjonuje od dnia 27 grudnia 2011 r. i zatrudnia w dziale produkcyjno – usługowym 60 osób niepełnosprawnych, oraz 13 pracowników personelu. 

Jest to kolejna po hali koncertowej przy Szkole Muzycznej, krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych, Astro Bazie przy Zespole Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka ważna inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie. Na ten cel zagospodarowano obiekty po byłym internacie przy Zespole Szkół Mechanicznych, które zostały poddane niezbędnej adaptacji i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zadaniem placówki, podobnie jak innych ZAZ-ów w całym kraju jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, której celem jest przygotowanie tych osób do zatrudnienia na otwartym rynku pracy.    

Oprócz rehabilitacji osób niepełnosprawnych Zakład prowadzi działalność usługowo-handlową w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych i transportowych, oraz zajmuje się sprzedażą artykułów spożywczych w punktach stacjonarnych i w systemie obwoźnym.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.zazradziejow.pl