Zdjęcia ZAZ Białe Błota.

ZDJĘCIA ZAZ BIAŁE BŁOTA:

Siedziba ZAZ OSiR w Białych Błotach

 

Pracownicy pracujący w serwis promocji i reklamy.

 

Pracownicy podczas pracy w serwisie organizacji imprez i usług gospodarczych.

 

Pracownicy ZAZu w Białych Błotach podczas pracy w serwisie galanteri różnej.