Zdjęcia ZAZ Drzonowo.

 ZDJĘCIA ZAZ DRZONOWO:

Pracownik wykonujący budkę dla ptaków.

 

Pracownice ZAZ Drzonowo wykonują ozdoby świąteczne.

 

Pracownia ZAZ Drzonowo.

 

Pracownicy podczas składania kartonów.